Apel Izby Wydawców Prasy oraz środowiska polskiej prasy branżowej – lista czasopism punktowanych

Lista czasopism punktowanych wzbudza emocje od czasu wejścia w życie Konstytucji dla Nauki, czyli od 5. lat. Każdej ewaluacji jakości działalności naukowej towarzyszą duże emocje, zamieszanie i wprowadzanie gwałtownych zmian tuż przed terminem rozliczania. Izba Wydawców Prasy śledzi wprowadzane zmiany, jest także w stałym kontakcie z wydawcami oraz przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich. Poniżej prezentujemy apel wystosowany do Ministra Nauki P. Dariusza Wieczorka przez Izbę Wydawców Prasy, który został opracowany w porozumieniu z polskimi wydawcami, przedstawicielami towarzystw naukowych oraz środowiskiem akademickim.

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowych dotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, społecznych, socjologicznych itp.). List zawiera konkretne propozycje rozwiązań mających przywrócić prasie fachowej należną jej rolę w zakresie synergii nauki i gospodarki, która jest realizowana m.in. poprzez propagowanie wyników badań naukowych i rozwijanie polskiej myśli naukowo-technicznej.

Znaczenie prasy branżowej dla krajowej praktyki zawodowej w licznych branżach i tym samym dla gospodarki, jest ogromne. Zapewniana przez fachowe czasopisma relacja praktyków zawodowych z naukowcami, ma też ogromne znaczenie dla rozwoju nauki polskiej. Niezbędne jest więc uwzględnienie prasy fachowej w systemie punktacji czasopism i wprowadzenie stabilnych zasad ewaluacji. Zrozumienie wagi postulatów podnoszonych przez IWP spowodowało, że list Izby zyskał szerokie poparcie środowisk naukowych, stowarzyszeń technicznych, przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji i organizacji. Izba Wydawców Prasy i inni sygnatariusze listu wskazują na pilną potrzebę poprawy sytuacji sektora prasy fachowej, co może pozytywnie wpłynąć na poprawę współpracy redakcji i wydawców z przedstawicielami nauki oraz efektywne wdrożenia osiągnięć nauki w polskiej gospodarce. Popierające list liczne organizacje branżowe, środowiska akademickie oraz wydawcy, z nadzieją oczekują na działania władz i rychłe wprowadzenie takich zmian w obowiązujących zasadach punktacji, które odzwierciedlą ich oczekiwania i umożliwią polskim ekspertom przekazywanie fachowej wiedzy na łamach krajowych czasopism naukowych i branżowych.

W załączeniu list IWP do MNiSW wraz z listą sygnatariuszy.

Izba Wydawców Prasy
Warszawa, 15 maja 2024 roku

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy