Kwietniowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów za nami

Podczas XVII posiedzenia II kadencji Krajowa Rada Fizjoterapeutów zdecydowała m.in. o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uznaniu kwalifikacji, wykreślenia podmiotów leczniczych z rejestru. Rada uzupełniła swój skład – podjęto uchwałę dot. mandatów.

Wybrano także przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów, przyjęto sprawozdanie Sądu Dyscyplinarnego. Rozmawiano o organizacji forum dziekanów, finansowaniu specjalizacji.

W składzie KRF, po złożonej rezygnacji przez dotychczasową członkinię, znalazła się Barbara Cyran-Grzybek. Podjęto uchwałę dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu oraz objęcia mandatu. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła 174 uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz 3 uchwały w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Podjęła 2 uchwały w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 63 uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 2 uchwały w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zapadły również decyzje kadrowe. Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Sądu Dyscyplinarnego. W jednym z punktów zaprezentowali się kandydaci na przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów. Po wystąpieniach trzech osób oraz serii pytań do każdej z nich, zdecydowano, że funkcję przewodniczącego KZK obejmie Michał Przybycień. Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz informację z działalności oddziału terenowego Biura KIF w Województwie Śląskim za rok 2023. Omówiono nowe przepisy regulujące pracę innych zawodów medycznych w obszarze fizjoterapii/rehabilitacji.

Prezes Tomasz Dybek przybliżył aktualny stan przygotowań do II Kongresu KIF oraz informacje na temat organizacji forum dziekanów. Przedstawił również informacje na temat finansowania specjalizacji. Omówiono podjęte działania w związku z pismem z 7 marca 2024 od Komisji Rewizyjnej. Poinformowano też o planowanej w październiku konferencji w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Źródło: kif.info.pl

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy