Tylko online

Model ustawowy kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, który odbędzie szkolenie specjalizacyjne oraz złoży z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów, może się posługiwać się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Obecnie specjalizacja stanowi jedyną uregulowaną ustawowo formę kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów. Kształcenie podyplomowe fizjoterapeutów wymaga zmian. Celem artykułu jest przedstawienie obecnych regulacji ustawowych związanych z kształceniem podyplomowym fizjoterapeuty w Polsce a także propozycji zmian.

Obecnie specjalizacja stanowi jedyną uregulowaną ustawowo formę kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.168) zwaną w skrócie u.z.f. fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, który odbędzie szkolenie specjalizacyjne oraz złoży z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów, może się posługiwać się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. Poza rozwojem i doskonaleniem zawodowym ma on przede wszystkim znaczenie dla udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w sferze publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (bowiem NFZ w określonych przypadkach wymaga/dodatkowo punktuje posiadanie specjalizacji), a także dla szkolenia kadr (m.in. do prowadzenia specjalizacji). W Polsce niestety bardzo mało fizjoterapeutów ma specjalizację. Według danych KIF jest to poniżej tysiąca osób tj. poniżej 2% ogólnej liczby fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu.

W artykule przedstawiono aktualne regulacje ustawowe związane z kształceniem podyplomowym fizjoterapeuty w Polsce, a także propozycje zmian w zakresie kształcenia podyplomowego w tym specjalizacji.

Formy kształcenia podyplomowego

Rozdział 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (artykuły od 35 do 60) zawiera regulacje prawne dotyczące kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 35 u.z.f. fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu państwowego egzaminu (tzw. PESFZ). Powyższa regulacja ustawowa dotyczy tylko jednej formy kształcenia podyplomowego tj. specjalizacji. Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje Minister Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego(CMKP) z siedzibą w Warszawie.

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 4/2022<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 4/2022

31,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

50,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Neurorehabilitacja (e-book)<br />
<br />
<br />
<br />

Neurorehabilitacja (e-book)90,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Masaż i inne techniki manualne stosowane u dzieci w zaburzeniach sensorycznych

Masaż i inne techniki manualne stosowane u dzieci w zaburzeniach sensorycznych

52,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz