Reklama

Rusza kwalifikacja wojskowa – dotyczy również rehabilitantów

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny za przydatne do służby wojskowej uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania m.in. zawodów medycznych, weterynaryjnych, a także do wykonywania zawodów: psychologa, rehabilitanta, radiologa, diagnosty laboratoryjnego.

Rusza kwalifikacja wojskowa – dotyczy ona również rehabilitantów

Mężczyźni urodzeni w 2004 roku i kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, mogą się spodziewać wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa ruszyła 17 marca i potrwa do 21 lipca.

Kto podlega kwalifikacji?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji;
  4. kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wojsko poszukuje medyków

Zgodnie z przepisami wśród uprawnień i kwalifikacji, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta na kurs oficerski, jest prawo wykonywania zawodów medycznych (chodzi o kandydatów zgłaszających się do dobrowolnej zasadniczej służby). Zalicza się je do uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych RP.

To jednak nie koniec. Wojsko oferuje także stypendia dla kandydatów na żołnierzy (na razie w programie pilotażowym). Studenci cennych dla armii kierunków, zainteresowani wstąpieniem do wojska, mogą ubiegać się o stypendia. Ich wysokość to 50 proc. kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (2280 zł brutto). Na liście kierunków są m.in. kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, weterynaria, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analityka laboratoryjna, analityka medyczna, farmacja, psychologia, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, logistyka medyczna, organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia.

Źródło: Co w zdrowiu?

Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy