Ustawa o 17 zawodach medycznych 9 maja w Sejmie – na liście „technik masażysta”

9 maja (wtorek) odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych przez sejmową Komisję Zdrowia. Niewykluczone, że będzie poddany pod głosowanie podczas kolejnego majowego posiedzenia Sejmu. Na to liczą przedstawiciele rządu. Przeciwko zapisom projektu protestują przedstawiciele logopedów i częściowo także środowisko dietetyków.

Procedowane przepisy unormować mają zasady wykonywania 17 zawodów, w tym m.in. logopedy, opiekuna medycznego, asystenta stomatologicznego, dietetyka, podiatry czy technika farmaceutycznego. Potrzebę wdrożenia regulacji zgłaszali sami przedstawiciele zawodów medycznych, które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi.

Wraz z rozwojem prac legislacyjnych kolejne grupy zawodowe składały swoje wnioski do projektu. W trakcie konsultacji projekt doczekał się łącznie ok. 700 uwag. Niektóre środowiska oprotestowały propozycje rządu.  

Najgłośniej krytykować projekt zdają się logopedzi. Domagają się odrębnej ustawy o swoim zawodzie, bo – jak tłumaczą – w ochronie zdrowia pracuje tylko ok. 15 proc. z nich. Obawiają się, że ustawa o 17 nowych zawodach medycznych ograniczy dostęp dzieci i młodzieży do terapii logopedycznej. Podkreślają, że wejście w życie ustawy w aktualnym brzmieniu doprowadzi do utraty uprawnień do tytułu zawodowego i konieczności jego kolejnej weryfikacji. A to odbije się na liczbie prywatnych gabinetów.

Emocji nie ostudziły nawet zapewnienia przedstawicieli resortu zdrowia, że logopeda i nauczyciel logopeda to dwa odrębne zawody, a projektowane regulacje zakładają odrębne traktowanie specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych oraz nauczycieli logopedów. 

Odrębnych regulacji dla swojego fachu chcieliby także dietetycy. Przy czym związkowcy warunkują poparcie ustawy o 17 zawodach dodaniem zapisów dotyczących powołania samorządu i określenia standardów kształcenia. Polskie Towarzystwo Dietetyki stoi natomiast na stanowisku, że może ona stanowić etap przejściowy do czasu opracowania i przyjęcia odrębnej ustawy dla zawodu.

W pozytywnym tonie o projektowanych przepisach wypowiadają się z kolei przedstawiciele opiekunów medycznychoptometrystów. Zdaniem pierwszych odrzucenie projektu byłoby ogromnym krokiem wstecz. Drudzy liczą, że ustawa pozwoli ich szerzej włączyć do publicznego systemu opieki zdrowotnej. 

W ustawie przewidziano uregulowanie funkcjonowania również techników masażystów.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Przypomnijmy, iż prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku. To także jedna z kluczowych dla systemu regulacji resortu zdrowia, która ma szansę zostać poddana głosowaniu jeszcze w tej kadencji. 

Zgodnie z założeniami przepisy normują kwestie:

 • zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
 • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
 • efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
 • kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Na liście zawodów, których funkcjonowanie ustawa reguluje są:

 • asystentka stomatologiczna,
 • dietetyk,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • logopeda,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptysta (zajmuje się m.in. leczeniem zeza),
 • podiatra (specjalista od stóp),
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Po wejściu w życie przepisów, prawo do uprawiania tych zawodów będą miały osoby, które zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i pacjenci, będą mogli zweryfikować danego specjalistę.

Ustawa stawia przed przedstawicielami zawodów także nowe obowiązki, jak konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego w akredytowanych placówkach, w formie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Aby to umożliwić, resort przewidział w projekcie ustawy do 6 dni roboczych urlopu szkoleniowego rocznie. 

9 maja projektem zajmie się sejmowa Komisja Zdrowia. Początek obrad zaplanowany został na godz. 11.15. 

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy