Reklama

Fizjoterapia klatki piersiowej kierowana elektryczną tomografią impedancyjną u pacjentów oddziału intensywnej terapii z chorobami płuc: wprowadzenie do metodyki i realizacji w praktyce

[ARTYKUŁ DWUJĘZYCZNY]

Fizjoterapia klatki piersiowej (FKP, ang. CPT – chest physiotherapy) jest powszechnie stosowana jako leczenie wspomagające w celu ułatwienia oczyszczenia dróg oddechowych i pobudzania skutecznego kaszlu (1). Wcześniejsze badania wskazywały, że FKP może poprawiać czynność płuc i zapobiegać zapaleniu płuc związanemu z respiratoroterapią (2). Jednym z głównych wyzwań związanych ze stosowaniem FKP w praktyce jest brak obiektywnej oceny dystrybucji wentylacji (3). W związku z tym nie da się planować FKP w sposób w pełni spersonalizowany według indywidualnych potrzeb.

Elektryczna tomografia impedancyjna (ang. electric impedance tomography, EIT) jest metodą obrazowania czynnościowego płuc bez użycia promieniowania RTG, za pomocą której można monitorować przyłóżkowo wentylację i perfuzję (4). EIT mogłaby potencjalnie służyć do uzyskiwania informacji zwrotnej podczas FKP, umożliwiając jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednak dotychczas nie przeprowadzano badań oceniających możliwość kierowania FKP przy użyciu EIT.

Celem niniejszego badania prospektywnego było przedstawienie opracowanej w naszym ośrodku metodyki FKP pod kontrolą EIT, analiza jej praktycznej wykonalności u pacjentów z zaleganiem wydzieliny i zaburzeniami oczyszczania dróg oddechowych oraz przedstawienie opinii użytkowników, zarówno pacjentów, jak i fizjoterapeutów.

Pacjentów z zaleganiem wydzieliny i zaburzeniami oczyszczania dróg oddechowych ocenia się pod kątem kwalifikacji do FKP pod kontrolą EIT. Przeciwwskazaniami do FKP są nieleczona odma opłucnowa oraz wysięk opłucnowy o nasileniu umiarkowanym do dużego, a ponadto z badania dyskwalifikowano pacjentów mających przeciwwskazania do wykonania EIT.

Dla zakwalifikowanych pacjentów opracowuje się zindywidualizowany program FKP pod kontrolą EIT. Program składa się z trzech części: (1) zbadanie stanu układu oddechowego pacjenta poprzez analizę dystrybucji wentylacji w przestrzeni i czasie; (2) opracowanie zindywidualizowanych planów FKP oraz (3) ocena skuteczności i w razie potrzeby dostosowanie FKP. Tok pracy przedstawiono na ryc. 1.

Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Pekińskiego Szpitala Rehabilitacyjnego (2019bkky-067). Pacjentów kwalifikujących się do badania wybierano wśród chorych z zaleganiem wydzieliny i upośledzeniem oczyszczania dróg oddechowych, przyjętych na oddział w okresie od 1.01 do 31.06.2020 r.

W danym okresie przebadano łącznie 154 pacjentów, z których 88 zakwalifikowało się do badania i zostało do niego włączonych. Sześciu pacjentów nie ukończyło leczenia, co odpowiadało wskaźnikowi rezygnacji 6,8%. Trzech z nich skarżyło się na dyskomfort związany z zakładaniem paska z elektrodami i odmówiło dalszego noszenia go. Pozostali trzej pacjenci nie byli w stanie współpracować, a jakość danych EIT nie była wystarczająco dobra dla oceny w czasie rzeczywistym. Podczas całego badania nie wystąpiły żadne zdarzenia niepożądane.

Galeria

Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy