Reklama

Podkomisja Nadzwyczajna Sejmu RP uwzględniła poprawkę o no-fault

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, przyjęła dziś grupę zawodową fizjoterapeutów w ramach wprowadzanego projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, przepisu umożliwiającego zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku wystąpienia nieumyślnego błędu w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Oznacza to, że fizjoterapeuci zostaną objęci regułą no-fault, przewidzianą w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu uwzględniła poprawkę zgłoszoną przez środowisko fizjoterapeutów.

Podkomisja Nadzwyczajna Sejmu RP uwzględniła, wniesioną przez środowisko fizjoterapeutów, korektę art. 62 ust. 1 projektu ustawy i nadała mu zaproponowane poniższe brzmienie:

„1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego lub diagnosty laboratoryjnego, który w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej dopuścił się przestępstwa określonego w art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600), stanowiącego zdarzenie niepożądane, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, jeżeli sprawca zgłosił to zdarzenie niepożądane w ramach systemu wewnętrznego, zanim o tym przestępstwie dowiedział się organ powołany do ścigania przestępstw.”.

Nawet przy zachowaniu najwyższych standardów i działaniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – terapia obarczona jest możliwością powstania u pacjenta powikłań, które z czasem mogą doprowadzić do dalszej utraty zdrowia albo nawet życia. Szczególnie zagrożenia te występują w zakresie prowadzenia manipulacji stawów kręgosłupa, mobilizacji stawów kręgosłupa, rehabilitacji u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, po udarach na OIOM, po zabiegach neurochirurgicznych, czy w fizjoterapii wcześniaków.

KIF komentuje: Reprezentujemy zawód zaufania publicznego, a to wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością. Cieszy nas fakt, że nasze starania, by nie zostać wykluczonymi z projektu ustawy, zostały wzięte pod uwagę i poprawka, zgłoszona przez fizjoterapeutów, uwzględniona jest przez Podkomisję.

Źródło: www.kif.info.pl

Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy