Reklama

Zasady przyjmowania prac do publikacji w „Rehabilitacji w Praktyce”

Zasady przyjmowania prac do publikacji w „Rehabilitacji w Praktyce”
1. W przesyłanych materiałach należy bezwzględnie umieścić kontakt do autora głównego zawierający: e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
2. Pożądana objętość artykułu to 5-6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp między wierszami 1,5, ok. 16 tysięcy znaków), nie licząc ilustracji, zdjęć oraz tabel.
3. Na stronie pierwszej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora/autorów (wraz z tytułami naukowymi) oraz ośrodki, w których pracują (z pełną nazwę miejsca pracy). W przypadku, gdy autorzy pochodzą z różnych ośrodków, należy podać przy ich nazwiskach odnośniki do konkretnych jednostek. Następnie należy podać streszczenie pracy w języku polskim i angielskim zawierające od 200 do 300 znaków. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (do 6 słów).
4. Na końcu pracy należy podać piśmiennictwo ułożone zgodnie z cytowaniem w tekście (w tekście odnośniki w nawiasach okrągłych). Jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy podać nazwiska trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”. Przykłady poniżej:
Artykuł w czasopiśmie: Kowalski J., Nowak Z.: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe stawów kręgosłupa. „Rehabilitacja w Praktyce”. 2010; 3: 1-7. Książka: Kowalski J.: Zarys medycyny ratunkowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wrocław 2002.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10.
5. Tabele powinny być zapisane w programie Microsoft Word. Każda z tabel powinna być umieszczona na końcu pracy, ponumerowana i podpisana cyframi arabskimi, zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście.
6. Ryciny, wykresy, fotografie (wielkość ok. 1MB) muszą być dobrej jakości, ponumerowane zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście cyframi arabskimi i przesyłane w osobnych plikach. Prosimy nie wklejać zdjęć do pliku tekstowego! Każda z rycin i fotografii powinna być podpisana. (np. Fot. 1. Przykładowa aplikacja taśm kinesio).
Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
Dokument stworzony w formacie Word powinien mieć rozszerzenie .doc. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt. Norma – format A4, 60 wierszy na stronie.
Zdjęcia (ryciny) powinny być zapisane w formacie: tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.

7. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd.).
9. Właściwie przygotowaną pracę (wraz z oświadczeniami wymienionymi w pkt 5) należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną na adres rehabilitacja@elamed.pl lub na adres: k.siewior@elamed.pl.
10. Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikacji (po wcześniejszym poinformowaniu autora o tym fakcie) oraz do przesunięcia terminu publikacji.Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy