Reklama

Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna w formie spółki jawnej

Nowością ustawową jest możliwość zakładania prywatnych praktyk przez fizjoterapeutów. Praktyki fizjoterapeutów, tak samo jak lekarzy, mogą być indywidualne lub grupowe. Praktyki grupowe mogą być prowadzone przez określone prawem spółki, między innymi przez spółkę jawną. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia spółki jawnej przez fizjoterapeutów. 

Słowa kluczowe:

fizjoterapeuta, praktyka zawodowa, praktyka grupowa, spółka jawna

Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 505), która weszła w życie 31 maja 2016 r. Zgodnie z pierwotnym tekstem powyższej ustawy (do listopada 2018 r.) fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 4 ust. 6). W rezultacie fizjoterapeuci prowadzący prywatne zakłady rehabilitacji (działalność gospodarczą) powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, czyli do 30 listopada 2018 r. pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (art. 143 u.z.f.). Jednakże po nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i Ustawy o działalności leczniczej dokonanej przez Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2219) sytuacja uległa istotnej zmianie, bowiem fizjoterapeuci będą mogli, podobnie jak lekarze i pielęgniarki, zakładać także praktyki zawodowe.

Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej (art. 5) działalność lecznicza fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:

  1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Po zmianie przepisów fizjoterapeuci, tak samo jak lekarze i pielęgniarki oraz położne, będą mogli założyć, a potem prowadzić jeden z dwóch generalnych rodzajów praktyk zawodowych, tj.: praktykę indywidualną lub grupową. Istotą indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej jest jej założenie i wykonywanie tylko przez jedną osobę mającą prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i jest ona jednoosobową działalnością gospodarczą, natomiast grupowa praktyka musi być założona i wykonywana przez co najmniej dwie osoby mające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Grupowe praktyki fizjoterapeutów mogą mieć tylko jedną z trzech form organizacyjno-prawnych, tj. formę spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej. W ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami albo partnerami spółki. Przedmiotami artykułu są przedstawienie i analiza regulacji prawnych dotyczących spółki jawnej jako możliwej formy prowadzenia grupowej praktyki zawodowej przez fizjoterapeutów. Przepisy o praktykach zawodowych wejdą w życie od 1 kwietnia 2019 r.

Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 1/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 1/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy