Reklama

Nurkowanie – forma niekonwencjonalnego wsparcia rehabilitacji żołnierzy powracających z bojowych misji zagranicznych – cz. II

Rehabilitacja w wodzie jest stosowana w medycynie od dawna, jednak nurkowanie to wciąż mało popularna metoda leczenia. Praca instruktorów Podwodnika i pracowników naukowych z weteranami misji zagranicznych pokazuje, że nurkowanie wpływa pozytywnie zarówno na stan fizyczny, jak i psychiczny poszkodowanego. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na problem braku finansowania takiej terapii przez państwo polskie, które powinno wziąć odpowiedzialność za poszkodowanych weteranów. Pierwsza część artykułu ukazała się w poprzednim numerze „Rehabilitacji w Praktyce”.

Słowa kluczowe: rehabilitacja w wodzie, nurkowanie, stres pourazowy, żołnierze

Nurkowanie a pojęcie rehabilitacji

Używane w tekście pojęcie „rehabilitacja” nie jest bezpodstawne – nurkowanie i zdobycie uprawnień wpływa na umocnienie wewnętrzne rehabilitowanego, poprawę kondycji fizycznej oraz kompetencji socjalnych – poprawa aktywności społecznej (potwierdzone obserwacjami i deklaracjami w ankietach). Powyższe aspekty spełniają przesłanki występowania efektu rehabilitacyjnego, ponieważ – według definicji WHO – rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym (6). Rehabilitacja nie ogranicza się więc do pracy terapeutów i rehabilitantów zmierzającej do powrotu przez pacjenta do fizycznej sprawności (rehabilitacja: łac. re – znów, na nowo, przeciw; habilis – sprawny, należyty, stosowny), a chodzi o całościowy efekt poprawy jakości życia osoby rehabilitowanej. Światowy Raport o Niepełnosprawności WHO definiuje rehabilitację jako „[…] zestaw środków wspierających te jednostki, które doświadczają lub u których prawdopodobne jest wystąpienie niepełnosprawności, w celu osiągnięcia i zapewnienia optymalnego funkcjonowania w interakcji z ich środowiskiem” (6).

Pokazuje to, że działania zmierzające do poprawy dobrostanu osoby rehabilitowanej poprzez nurkowanie wpisują się proces rehabilitacji i dobrze go uzupełniają. Na ryc. 1 został przedstawiony zestaw środków użytych do przeprowadzenia turnusu.

RWP_4_21_Joanna_Skopinska_Zbigniew_Skopinski_NURKOWANIE_CZ_II_RYC_1
Ryc. 1. Algorytm działań rehabilitacyjnych na rzecz przywrócenia pełnej wartości społecznej (7)

Z kolei wieloaspektowość procesu rehabilitacji została zobrazowana na ryc. 2.

RWP_4_21_Joanna_Skopinska_Zbigniew_Skopinski_NURKOWANIE_CZ_II_RYC_2
Ryc. 2. Oddziaływanie różnych czynników na rehabilitację osoby niepełnosprawnej (8)
Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy